ឈុតតែ 5ប្រភេទ - Tea Gift 5 in 1

 • 59 Views
 • Wishlist (0)
 • ID: 543
US $9.60 US $ 12.00 20% Off
Quantity:
 • Available In Stock (5)
Min Order Qty: 1 Set
Note: 1ប្រអប់ មានតែ 5ប្រភេទ ចំនួន 15កំប៉ុង។
Shipping:
 • - Standard delivery fee from US $1.25 to US $1.25
 • - Order product from US $10.00 free delivery.
Payment:
 Logo

Buyer Protection

 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់វិញ ប្រសិនបើអតិថិជន មិនបានទទួលទំនិញ
 • Full Refund if you don't receive your products or services
 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់ ឫមួយចំនួន ប្រសិនបើទំនិញមិនដូចការពិពណ៌នា
 • Full or Partial Refund , if the item is not as described
Learn More
Anusavry Mall Logo

Anusavry Mall


Return & Warranty
anusavry return
7 days return to seller Change of mind in not applicable
anusavry warranty
Warranty not available

anusavry buyer protection
Shop:Anusavry Mall
Made In:China
Item Type:General
Unit Type:Set
Description:
១ឈុតមានតែ 5 ប្រភេទមាន 15កំប៉ុងតូច longjing, oolong, Jin Jun Mei, Da Hong Pao និង Sou Chong.
Company Cost Delivery Time
Anusavry Express Free
 • Phnom Penh: 1 day
 • Province: 2-3 days

We support the following payment methods:

0.0

0 ratings

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Hot Products Related To This Item

 • តែអ៊ូឡុងថ្មី 2021 - Oolong Tea 2021 250g

  តែអ៊ូឡុងថ្មី 2021 - Oolong Tea 2021 250g

  • $6.40
  • $8.00
  • 20% off
  0 (0)
  4 Orders
 • តែអ៊ូឡុងតៃវ៉ាន់ - Natural Taiwan Tea 150g

  តែអ៊ូឡុងតៃវ៉ាន់ - Natural Taiwan Tea 150g

  • $4.80
  • $6.00
  • 20% off
  0 (0)
  2 Orders
 • តែអ៊ូឡុងតៃវ៉ាន់ កញ្ចប់មាស - Taiwan Oolong Tea 150g

  តែអ៊ូឡុងតៃវ៉ាន់ កញ្ចប់មាស - Taiwan Oolong Tea 150g

  • $5.60
  • $7.00
  • 20% off
  0 (0)
  2 Orders
 • ឈុតតែ 3ប្រភេទ - Gift Tea

  ឈុតតែ 3ប្រភេទ - Gift Tea

  • $8.80
  • $11.00
  • 20% off
  0 (0)
  2 Orders
 • ឈុតតែ Tieguanyin

  ឈុតតែ Tieguanyin

  • $8.00
  • $10.00
  • 20% off
  0 (0)
  6 Orders
 • តែផ្កាម្លិះ - Jasmine Tea 125g

  តែផ្កាម្លិះ - Jasmine Tea 125g

  • $4.00
  • $5.00
  • 20% off
  0 (0)
  3 Orders
 • ប្រេងអូលីវ

  ប្រេងអូលីវ

  • $24.95
  0 (0)
  12 Views
 • ទឹកជ្រលក់ មីស្ទ័រ ស្នេក 200ml

  ទឹកជ្រលក់ មីស្ទ័រ ស្នេក 200ml

  • $4.00
  0 (0)
  1 Orders
 • តែអ៊ូឡុង -Oolong Tea 250g

  តែអ៊ូឡុង -Oolong Tea 250g

  • $6.40
  • $8.00
  • 20% off
  0 (0)
  13 Orders
 • តែអ៊ូឡុង - oolong Tea

  តែអ៊ូឡុង - oolong Tea

  • $3.20
  • $4.00
  • 20% off
  0 (0)
  6 Orders