ទឹកថ្នាំសំរាប់ដេញមូស - Electric Mosquito Repeller Killer / Electric mosquito mat heater

ទឹកថ្នាំសំរាប់ដេញមូស - Electric Mosquito Repeller Killer / Electric mosquito mat heater

 • 2198 Views
 • Wishlist (1)
 • ID: 74
US $4.00
Quantity:
 • Available In Stock (44)
Min Order Qty: 1 Box
Note: ១ឈុតមាន ក្បាល១ និង ទឹក២ដប
Shipping:
 • - Standard delivery fee from US $1.25 to US $1.25
 • - Order product from US $10.00 free delivery.
Payment:
 Logo

Buyer Protection

 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់វិញ ប្រសិនបើអតិថិជន មិនបានទទួលទំនិញ
 • Full Refund if you don't receive your products or services
 • ទូទាត់ប្រាក់ជូនទាំងអស់ ឫមួយចំនួន ប្រសិនបើទំនិញមិនដូចការពិពណ៌នា
 • Full or Partial Refund , if the item is not as described
Learn More
Anusavry Mall Logo

Anusavry Mall


Return & Warranty
anusavry return
7 days return to seller Change of mind in not applicable
anusavry warranty
Warranty not available

anusavry buyer protection
Shop:Anusavry Mall
Made In:China
Item Type:General
Unit Type:Box
Description:
អស់បារម្មណ៍ជាមួយនិងរឿងមូសចង្រៃទៀតហើយដោយគ្រាន់តែដោតឌុយមូសតែមួយគឺអាចដេញមូសចេញពីរផ្ទះភ្លាមៗ
- ចំណាយតិច​​ ចំណេញច្រើន
- ដេញមូសបាន15ម៉ែត្របួនជ្រុង
Company Cost Delivery Time
Anusavry Express Free
 • Phnom Penh: 1 day
 • Province: 2-3 days

We support the following payment methods:

0.0

0 ratings

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Hot Products Related To This Item

 • Dual USB Car Charger

  Dual USB Car Charger

  • $6.50
  0 (0)
  1 Orders
 • EU Mobile Charger (dual USB) (CDQ-02)

  EU Mobile Charger (dual USB) (CDQ-02)

  • $4.50
  0 (0)
  757 Views
 • Portable dual mini USB Charger (CDQ-01)

  Portable dual mini USB Charger (CDQ-01)

  • $6.00
  0 (0)
  2 Orders